Polski Biznes

Filter Service Sp. z.o.o.

95-100 Zgierz ul. Sadowa 7a

tel.: (42) 717-15-81, ; (42)717-19-76 - centrala

fax: (42) 715-44-33
PLEN

NIP: 732-19-41-833

Nagrody:
GRAND PRIX SAWO’2010, Złoty Medal Sawo 2003, 2002, 1999, 1995
Złoty Laur Głównego Inspektora Pracy

Znaki:
CE
Teraz Polska

Obszar działalności firmy:
Świat


Ilość pracowników: powyżej 100

Spółka "Filter Service" zajmuje się badaniami laboratoryjnymi i produkcją materiałów filtracyjnych oraz indywidualnych środków ochrony układu oddechowego.


W 1990 roku firma rozpoczęła produkcję półmasek filtrujących FM-O/15-I oraz FM-0/17-IIP1. Ta druga była pierwszą polską półmaska, która spełniała wymagania normy PN-92. W październiku 1992 roku firma przekształciła się w spółkę cywilną "Filter-Service". Selekcja produkcji, dobór technologii, dobre warunki lokalowe i środowiska pracy przyczyniły się do wydania 20.10.1995 roku decyzji D/01512, przyznającej firmie status Zakładu Pracy Chronionej. Decyzja ta spowodowała, iż zakład pracy włączył się w rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku osób niepełnosprawnych miast Zgierza i Łodzi. Obecnie zatrudnionych jest 195 osób w tym ponad 50% to niepełnosprawni. Wdrożony i potwierdzony certyfikatem w 1997 roku odnowiony w 2000 roku system jakości ISO 9002 w "Filter Service" obejmuje produkcję: półmasek filtrujących, filtrów do półmasek gumowych, sorbetu zanieczyszczeń ropopochodnych, filtrów wlotowych i wylotowych do odkurzaczy, włóknin filtracyjnych, worków i rękawów filtracyjnych, filtrów do produkcji grzybni.

Wysoką jakość produktów firmy "Filter Service" potwierdzają ich odbiorcy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Produkowane przez firmę półmaski filtrujące mają odpowiednie certyfikaty pozwlające oznaczać je znakiem bezpieczeństwa "CE". Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku - kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników. Realizowana jest poprzez ciągłe zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań oraz czynnym włączaniu się wszystkich pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa.

Z dniem 06.06.2002 firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od 2001 roku firma rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji włóknin fitracyjnych. W ofercie można znaleźć włókniny do filtracji suchej i mokrej. Włókniny do filtracji suchej mają przede wszystkim zastosowanie w filtrach kieszeniowych i kasetowych w klasach G-2 do F-7 oraz w workach i rękawach odpylających. Włókniny do filtarcji mokrej wykorzystywane są do produkcji worków dla cukrowni o następujacych przedziałach separacji: 100, 50,25,10,5 mikronów.

Filter Service Sp. z.o.o.